مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام ونام خانوادگی : دکتر ماه منیر حقیقی

سمت : معاون آموزشی  گروه روانپزشکی

مرتبه : دانشیار

تحصیلات : متخصص بیماریهای اعصاب و روان – عضو هیات علمی دانشگاه

پست الکترونیکی :   mh_haghighi@yahoo.com  

آدرس پستی : جاده سلماس بیمارستان  رازی ارومیه

شماره تلفن مستقیم : 32722938-044

شماره تلفن داخلی : 32722930- کد 217

دورنگار : 32722938

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب