مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی واحد بهبود کیفیت

 

واحد بهبود کیفیت بیمارستان در راستای ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات و تعالی سازمان ازاسفند ماه سال 1391بصورت واحدی مجزّا و منسجم با حکم ریاست بیمارستان فعالیت خود را شروع کرده است . این واحد بر اساس سیاست‌های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در راستای چشم انداز و رسالت دانشگاه متبوع و بیمارستان و تحت نظارت مستقیم ریاست و مدیریت مرکز مسئولیت برنامه ریزی، هماهنگی ، ساماندهی و پایش و گزارش دهی فعالیتهای بهبود کیفیت بیمارستان را با همکاری و همفکری مسنولین و پرسنل توانمند مرکز بر عهده دارد. از کلیه واحدهای مرکز افرادی به عنوان رابط اعتبار بخشی در ارتباط مستقیم با واحد بهبود کیفیت مسنولیت پیگیری امور مربوطه را بر عهده دارند.

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب