مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام ونام خانوادگی : دکترفهیمه خمسه لویی

سمت : معاون پژوهشی گروه روانپزشکی

مرتبه : استادیار

تحصیلات : متخصص بیماریهای اعصاب و روان عضو هیات علمی دانشگاه

پست الکترونیکی : khamsehluie@umsu.ac.ir

آدرس پستی : جاده سلماس بیمارستان رازی ارومیه

شماره تلفن مستقیم : 32722938-044

شماره تلفن داخلی : 32722930- کد 220

دورنگار : 32722938

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب