مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام ونام خانوادگی : دکتر صفر حامدنیا

سمت : مدیر گروه روانپزشکی

مرتبه : استادیار

تحصیلات : متخصص بیماریهای اعصاب و روان عضو هیات علمی دانشگاه

پست الکترونیکی : dr.hamednia@yahoo.com

آدرس پستی : جاده سلماس بیمارستان رازی ارومیه

کدپستی : 5716963966

شماره تلفن مستقیم :044-32722938

شماره تلفن داخلی : 32722930- کد 223

دورنگار : 32722938

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب