مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رسالت پژوهشی مرکز :


معاونت پژوهشی مرکز آموزشی درمانی رازی، با تکیه بر ارزش های اسلامی، اخلاقی، و با پایبندی به قانون، عدالت محوری و با هدف خدمت به اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و جلب مشارکت آنان و بهره گیری از سرمایه های انسانی و توانمندی های استانی در راستای تحقق رسالت دانشگاه و به منظور تولید و نشر دانش مرتبط با سلامت، عهده دار فراهم نمودن بستر مناسب برای انجام تحقیقات کاربردی –پایه و مشارکتی با کیفیت بالا در راستای تامین نیازهای واقعی جامعه از طریق بکارگیری منابع دولتی و خصوصی داخل و خارجی متناسب با فرهنگ جامعه در چارچوب سیاست های ملی و منطقه ای می باشد و در راستای تحقق اهداف پژوهشی دانشگاه حداکثر تلاش خود را مبذول خواهد نمود و با برنامه های پژوهشی در جهت بهینه سازی روش های پیشگیری، تشخیص و درمان مشکلات روانپزشکی و در جهت ارتقاء سلامت روان  و کاهش عوارض بیماری های روانپزشکی اقدام نماید.اهداف اختصاصی

 

توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره بالینی

ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی

بسترسازی و تامین نیروی انسانی و تسهیلات مورد نیاز معاونت پژوهشی

نظارت برحسن انجام فعالیتهای پژوهشی

تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان

تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در مرکز

مشاوره و راهنمایی جهت نگارش پروپوزال طرح های پژوهشی

رفع ایرادات پروپوزال های دانشجویی و دستیاری

مشاوره و راهنمایی به منظور نگارش و ثبت مقالات اساتید

کمک به نگارش پایان نامه ها و تبدیل آن ها به مقالات پژوهشی

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب