مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رسالت معاونت آموزشی

رسالت وماموریت ما :

تربیت وآموزش نیروی انسانی متخصص و کارآمد

پایش و ارزشیابی مداوم برنامه ها و فرایندهای آموزشی جهت بهبود مستمر کیفیت آنها

ایجاد بستر مناسب جهت هدایت وانجام پژوهش های بالینی

رعایت اخلاق پزشکی در آموزش و پژوهش

پایبندی به اصول اخلاقی و حفظ ارزشهای انسانی در درمان بیماران

 

این معاونت اهداف ذیل را سرلوحه فعالیتهای خود قرار می دهد :

 

فراهم ساختن بستر مناسب جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی وتوانمندسازی اعضاء هیات علمی

ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت  اعضا هیات علمی و فراگیران ، بیان آزادانه پیشنهادات و انتقادات و بکارگیری تجارب آنها جهت ارتقاء فرایند های آموزشی

تلاش جهت بهبود امور رفاهی اعضای هیات علمی و فراگیران

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب