مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

چشم انداز مرکز رازی

باتوکل به خداوند متعال ، مرکز آموزشی درمانی رازی تا سال 1400 باتلاش پرسنل توانمند،بهترین بیمارستان در سطح استان از لحاظ ارائه خدمات با کیفیت و ایمن،خواهد بود

 

ارزش ها:

رعایت عدالت و ارزشهای اسلامی

مشتری مداری و حفظ کرامت اسلامی

مسئولیت پذیری و پاسگویی

نوآوری و خلاقیت

مشارکت جمعی

ارتقاء مستقر کیفیت

حفظ محیط زیست

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب