مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مدیر دفتر پرستاری: حلیمه شیخلو

شماره تماس مستقیم: 04432722931

شماره داخلی: 205 - 206

سوپروایزر بالینی صبح و جانشین مترون: اعظم مصطفی لوآذر

 

پرستاری حرفه‌ای است تخصصی با نقش‌های چندگانه و دارای وظایف عمومی و اختصاصی. هدف پرستار ارائه خدمات پرستاری به بیماران و افراد نیازمند مراقبت، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی می‌باشد. اساس خدمات دفتر پرستاری، ارتقای استانداردها و خدمات مطلوب برای بیماران و تعهد به توسعه حرفه‌ای می‌باشد. دفتر پرستاری مرکز برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیت‌های پرستاری است که مسئولیت هماهنگی بخش درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلینیکی و... را بر عهده دارد.

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب