مرکز آموزشی و درمانی رازی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

راه اندازی موسسه غیرتجاری خیریه بیمارستان رازی ارومیه

 

با تلاش های مسئولین بیمارستان و پیگیری ممدکاری مرکز، مجوز ثبت موسسه خیریه برای این مرکز صادر و در فروردین ماه سال 1398 به ثبت رسید. از کلیه خیرین و همشهریان عزیز تقاضا می شود جهت کم کردن مشکلات بیماران، کمک های خویش را از طرق شماره حساب 0112773942001 نزد بانک ملی ایران بنام موسسه غیر تجاری خیریه بیمارستان رازی واریز نمایند.

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب