English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: شنبه ٠٤ تير ١٤٠١

 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:     

    هرکس نیاز مومنی را روا سازد، خداوند حاجت های فراوان او را اجابت کند که کمترین آن بهشت است.

 

   اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی جهت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات مردمی در تمامی عرصه های خدمت رسانی در زیر مجموعه های این دانشگاه، بصورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه شکایت مردم شریف و شهید پرور استان آذربایجان غربی می باشد.

 

     آدرس:   ( برای مراجعه حضوری یا ارسال شکایت )       

 

سایت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – رسیدگی به شکایات

 ارومیه خیابان رسالت- کوچه اورژانس- مدیریت  بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

 

     شماره تماس در ساعات اداری:       32228080  -044

                                                                044-32220044

  شماره فاکس  و شماره تماس:                  32222713-044

    شماره سامانه پیامکی برای ارسال شکایت به صورت پیامک در تمام   

  ساعات شبانه روز:                                                         50002222820049