English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨

 

 

                     

   دانلود : برنامه_توانمندسازی_اعضای_هیات_علمی.pdf           حجم فایل 304 KB
   دانلود : برنامه_عملیاتی_آموزش.pdf           حجم فایل 1445 KB
   دانلود : چک_لیست_آموزشی_اعضا_هیات_علمی.pdf           حجم فایل 146 KB