English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧

 

 

تعرفه های سال 1397 مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه

 

361000

ویزیت فوق تخصص

 

21

                 

                     1266000

هزینه تخت درجه دو

1

64000

سهم بیمار


949000

هزینه تخت درجه سه

2

297000

سهم بیمه

 

428400

ویزیت روز دوم به بعد بستری

3

212000

آزاد


523600

ویزیت روز اول بستری

4

95200

کار درمانی کد 901630

22


285600

ویزیت روز ترخیص

5

209440

کار درمانی کد 901650

23


95920

هزینه نوار قلب

6

266560

کار درمانی کد 901655

24


666400

هزینه مشاوره

7

428400

کار درمانی کد 901683

25


380800=95200*4

متخصص بیهوشی

8

856800

روان درمانی کد 900050

26

 

856800=95200*9

هزینه شوک دهنده

9

 

 

 


1530400

هزینه هر جلسه شوک

10

 

 

 


571200

اظهار نظر

11

 

 

 


1713600

کمیسیون پزشکی

12

 

 

 


2046800

کمیسیون +تست هوش

13

 

 

 


19040

تزریق عضلانی

14

 

 

 


19040

تزریق وریدی

15

 

 

 


118000

ویزیت پزشک عمومی

 

16

 

 

 

 


35400

سهم بیمار

 

 

 


82600

سهم بیمه

 

 

 


302000

ویزیت روانپزشک متخصص

 

 

17

 

 

 

 


53000

سهم بیمار

 

 

 


249000

سهم بیمه

 

 

 


178000

آزاد

 

 

 


333200

تست ریون

    18

 

 

 


399840

MMPIتست

    19

 

 

 


285600

تست ارزیابی بالینی

20

   دانلود : تعرفه_هاي_97.docx           حجم فایل 23 KB