English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢
 • سرپرست جدید مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه منصوب شد.
  دکتر مهدی فتاحی بعنوان مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه منصوب گردید.

 • اطلاعیه:کلیه شبکه های محترم بهداشت، درمان استان آذربایجان غربی
  اطلاعیه:کلیه شبکه های محترم بهداشت، درمان استان آذربایجان غربی: به حضور همکاران محترم می رساند هرگونه شکایات، اعتراض، پیشنهاد و در خواست خود را از طریق شماره تلفن های 32220044-32228080-32222713 با کارشناسان مدیریت بازرسی در میان بگذارند و از مراجعه حضوری تا حدالامکان خود داری فرمایید. در صورت نیاز و تشخیص و با هماهنگی قبلی مدیریت بازرسی حضوراً به این مدیریت مراجعه فرمایند. با تشکر  مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

 • حضور دکتر مهدی فتاحی مشاور رِِِِِِیاست دانشگاه و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در میز خدمت و ارتباطات مردمی در مصلی شهرستان پیرانشهر
  حضور دکتر مهدی فتاحی مشاور رِِِِِِیاست دانشگاه و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در میز خدمت و ارتباطات مردمی در مصلی شهرستان پیرانشهر پنج شنبه 1401/10/15

 • حضور جناب آقای دکتر فتاحی مشاوره محترم رِِِِِِئیس دانشگاه و مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در میز خدمت و ارتباطات مردمی در مسجد جامع شوط
   حضور جناب آقای دکتر فتاحی مشاوره محترم رِِِِِِئیس دانشگاه و مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در میز خدمت و ارتباطات مردمی در مسجد جامع شوط

 • تشکیل جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
  روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 ساعت 14 الی 15:30جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، با حضور اعضا کمیته در دفتر مدیریت بازرسی دانشگاه تشکیل شد.

 • رابط روابط عمومی مدیریت بازرسی
  اطلاعیه:کلیه شبکه های محترم بهداشت، درمان استان آذربایجان غربی
  اطلاعیه:کلیه شبکه های محترم بهداشت، درمان استان آذربایجان غربی: به حضور همکاران محترم می رساند هرگونه شکایات، اعتراض، پیشنهاد و در خواست خود را از طریق شماره تلفن های 32220044-32228080-32222713 با کارشناسان مدیریت بازرسی در میان بگذارند و از مراجعه حضوری تا حدالامکان خود داری فرمایید. در صورت نیاز و تشخیص و با هماهنگی قبلی مدیریت بازرسی حضوراً به این مدیریت مراجعه فرمایند. با تشکر  مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه
   ١١:٤٧ - 1401/10/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
  رابط روابط عمومی مدیریت بازرسی
  حضور دکتر مهدی فتاحی مشاور رِِِِِِیاست دانشگاه و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه بازدید سر زده از خانه بهداشت شهرستان پیرانشهر روستای سیلوه جدید
  بازدید سر زده دکتر مهدی فتاحی مشاور رِِِِِِیاست دانشگاه و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه از خانه بهداشت شهرستان پیرانشهر روستای سیلوه جدید که مساحت 220 متر میباشد که 95 متر زیربنا میباشد که 95 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است
   ١٥:٤٧ - 1401/10/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
  رابط روابط عمومی مدیریت بازرسی
  حضور دکتر مهدی فتاحی مشاور رِِِِِِیاست دانشگاه و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در میز خدمت و ارتباطات مردمی در مصلی شهرستان پیرانشهر
  حضور دکتر مهدی فتاحی مشاور رِِِِِِیاست دانشگاه و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در میز خدمت و ارتباطات مردمی در مصلی شهرستان پیرانشهر پنج شنبه 1401/10/15
   ٠٩:٤٢ - 1401/10/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
  رابط روابط عمومی مدیریت بازرسی
  تجمع یوم الله 9 دی ماه؛ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت
  تجمع یوم الله 9 دی ماه؛ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت
   ٠٩:٢٣ - 1401/10/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
  رابط روابط عمومی مدیریت بازرسی
  حضور دکتر مهدی فتاحی مشاور ریاست دانشگاه و مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در میز خدمت و ارتباطات مردمی در مصلی شهر ارومیه
  حضور دکتر مهدی فتاحی مشاور ریاست دانشگاه و مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در میز خدمت و ارتباطات مردمی در مصلی شهر ارومیه
   ١١:١١ - 1401/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>