English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

در این مرکز چهار نفر روانشناس خانم و سه نفر روانشناس آقا برای بیماران بستری، خدمات مشاوره روانشناسی ارائه می دهند.

 

شماره تلفن اتاق روانشناسان خانم     146

شماره تلفن اتاق روانشناسان آقا       147