English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اتاق  ECT : دکتر نسیم طالبی آذر

 مسئول اتاق ECT  : معصومه بابایی بالدرلو

تعداد کارشناس بیهوشی  : 4 نفر

تعداد کارشناس پرستاری : 2 نفر با احتساب مسئول ECT

تعداد تخت  : 8 تخت  

تعداد خدمات  : 3 نفر 

شماره تماس داخلی مسئول اتاق شوک: 259

 

 

در  بخش الکتروشوک خدمات مربوط به شوک مغزی در روزهای فرد هفته به غیراز ایام تعطیل  از ساعت8 الی 10می شود.

(یک شنبه - سه شنبه - پنج شنبه)