English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦

 

 

 

 

   دانلود : پمفلت_اضطراب.pdf           حجم فایل 1260 KB
   دانلود : اصول_الگوي_صحيح_غذايي.pdf           حجم فایل 301 KB
   دانلود : خواب.pdf           حجم فایل 508 KB
   دانلود : پمفلت_ظروف_يكبار_مصرف.pdf           حجم فایل 1396 KB
   دانلود : ترك_سيگار.pdf           حجم فایل 1477 KB
   دانلود : پمفلت_تغذيه.pdf           حجم فایل 1376 KB
   دانلود : پمفلت_فشارخون.pdf           حجم فایل 1287 KB
   دانلود : اسكيزوفرني.pdf           حجم فایل 1274 KB
   دانلود : دیابت_نوع_2.pdf           حجم فایل 345 KB
   دانلود : تشنج.pdf           حجم فایل 1335 KB
   دانلود : پیشگیری_از_سرطان.pdf           حجم فایل 1408 KB
   دانلود : باورهاي_نادرست_استفاده_ازدارو.pdf           حجم فایل 380 KB
   دانلود : ایدز.pdf           حجم فایل 564 KB
   دانلود : اسكيزوافكتيو.pdf           حجم فایل 465 KB
   دانلود : اختلال_دوقطبي.pdf           حجم فایل 379 KB
   دانلود : اختلال_افسردگي.pdf           حجم فایل 592 KB