English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

 

 

 

 

   دانلود : تغذيه_مناسب_جهت_كودكان.pdf           حجم فایل 1487 KB
   دانلود : تغذیه_در_فشار_خون_بالا.pdf           حجم فایل 1287 KB
   دانلود : ليتيوم.pdf           حجم فایل 1192 KB
   دانلود : کنترل_خشم.pdf           حجم فایل 1404 KB
   دانلود : فشارخون.pdf           حجم فایل 512 KB
   دانلود : علائم_هشدار_دهنده_خودکشی.pdf           حجم فایل 445 KB
   دانلود : تغذیه_و_افسردگی.pdf           حجم فایل 691 KB
   دانلود : پمفلت_وسواس.pdf           حجم فایل 1181 KB
   دانلود : پمفلت_وابستگی_به_مواد.pdf           حجم فایل 1279 KB
   دانلود : پمفلت_الکتروشوک_درمانی.pdf           حجم فایل 1333 KB
   دانلود : پمفلت_اختلال_شخصیت.pdf           حجم فایل 1243 KB
   دانلود : افسردگی_بعد_از_زایمان.pdf           حجم فایل 537 KB
   دانلود : پمفلت_اضطراب.pdf           حجم فایل 1260 KB
   دانلود : اصول_الگوي_صحيح_غذايي.pdf           حجم فایل 301 KB
   دانلود : خواب.pdf           حجم فایل 508 KB
   دانلود : پمفلت_ظروف_يكبار_مصرف.pdf           حجم فایل 1396 KB
   دانلود : ترك_سيگار.pdf           حجم فایل 1477 KB
   دانلود : پمفلت_تغذيه.pdf           حجم فایل 1376 KB
   دانلود : اسكيزوفرني.pdf           حجم فایل 1274 KB
   دانلود : دیابت_نوع_2.pdf           حجم فایل 345 KB
   دانلود : تشنج.pdf           حجم فایل 1335 KB
   دانلود : پیشگیری_از_سرطان.pdf           حجم فایل 1408 KB
   دانلود : باورهاي_نادرست_استفاده_ازدارو.pdf           حجم فایل 380 KB
   دانلود : ایدز.pdf           حجم فایل 564 KB
   دانلود : اسكيزوافكتيو.pdf           حجم فایل 465 KB
   دانلود : اختلال_دوقطبي.pdf           حجم فایل 379 KB
   دانلود : اختلال_افسردگي.pdf           حجم فایل 592 KB