English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

تعرفه های سال 1396 مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه


340000

ویزیت فوق تخصص

 

 

21

      1172000


هزینه تخت درجه دو

1

60000

سهم بیمار

879000


هزینه تخت درجه سه

2

280000

سهم بیمه

428400


ویزیت روز دوم به بعد بستری

3

200000

آزاد

523600


ویزیت روز اول بستری

4

95200

کار درمانی کد 901630

22

285600


ویزیت روز ترخیص

5

209440

کار درمانی کد 901650

23

95200


هزینه نوار قلب

6

266560

کار درمانی کد 901655

24

666400


هزینه مشاوره

7

428400

کار درمانی کد 901683

25

571200=95200*6


متخصص بیهوشی

8

856800

روان درمانی کد 900050

26

1142400=95200*12


هزینه شوک دهنده

9

 

 

 

1713600


هزینه هر جلسه شوک

10

 

 

 

571200


اظهار نظر

11

 

 

 

1713600


کمیسیون پزشکی

12

 

 

 

2046800


کمیسیون +تست هوش

13

 

 

 

19040


تزریق عضلانی

14

 

 

 

19040


تزریق وریدی

15

 

 

 

111000


ویزیت پزشک عمومی

 

16

 

 

 

 

33300


سهم بیمار

 

 

 

77700


سهم بیمه

 

 

 

285000


ویزیت روانپزشک متخصص

 

 

17

 

 

 

 

50000


سهم بیمار

 

 

 

235000


سهم بیمه

 

 

 

168000


آزاد

 

 

 

333200


تست ریون

18

 

 

 

399840


MMPIتست

19

 

 

 

285600


تست ارزیابی بالینی

20

   دانلود : تعرفه_هاي_سال_1396_بيمارستان_رازي_اروميه.pdf           حجم فایل 306 KB