English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

 

 

      

 بخش شفا

 

رئیس بخش : دکتر محمدرضا انوشه

 تعداد کادر پرستاری : 23 نفر با احتساب سرپرستار

 منشی بخش :1 نفر

خدمات (کمک بهیار) : 4 نفر

  تعداد تخت بستری : 30 تخت

 

    این بخش با 30 تخت و 5 نفر پزشک متخصص ( دکتر انوشه - دکتر خلیل زاده  دکتر حامدنیا - دکتر کیانی - دکتر حقیقی )

    23 نفر پرستار خدمات زیر را به بیماران ارائه می دهد:

 

 

   بیماران  دچار اختلالات حاد روانی و مراجعین ترک اعتیاد که اندیکاسیون بستری دارند

    انجام مشاوره توسط کارشناسان روانشناسی بالینی

    در اختیار قرار دادن داروهای موردنیاز

     ویزیت بیماران توسط پزشک بخش