English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
-->

 

 

 

بخش عطا

 رئیس بخش : دکتر صفر حامدنیا

 سرپرستار بخش : رحیم امید

 تعداد کارشناس پرستاری : 6  نفر با احتساب سرپرستار بخش

 

تعداد کاردان پرستاری : 2 نفر

 

تعداد بهیار :2 نفر

 منشی بخش : 1 نفر

 کمک بهیار : 3 نفر

 

 

این بخش با 31 تخت و 3 پزشک متخصص  ( دکتر حامدنیا - دکتر کیانی - دکتر حقیقی ) و 8 پرستار خدمات زیر

را به بیماران ارائه می دهد .

 

         بیماران  دچار اختلالات حاد روانی و مراجعین ترک اعتیاد که اندیکاسیون بستری دارند

         انجام مشاوره توسط کارشناسان روانشناسی بالینی

         در اختیار قرار دادن داروهای موردنیاز

         ویزیت بیماران توسط پزشک بخش