English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
-->

 

 

 

 

بخش سینا

 رئیس بخش : دکتر رحیم خلیل زاده

 سرپرستار بخش : محمدهادی چاله چاله

 تعداد کارشناس پرستاری : 8 نفر با احتساب سرپرستار بخش

 تعداد کاردان پرستاری : 1 نفر

 تعداد بهیار : 1 نفر

 منشی بخش : 1 نفر

 کمک بهیار : 4 نفر

 

 

این بخش با 32 تخت و 3 پزشک متخصص ( دکتر خلیل زاده - دکتر انوشه- دکتر حامدنیا )  و 9 پرستار خدمات زیر

را به بیماران ارائه می دهد :  

 

   بیماران  دچار اختلالات حاد روانی و مراجعین ترک اعتیاد که اندیکاسیون بستری دارند

   انجام مشاوره توسط کارشناسان روانشناسی بالینی

   در اختیار قرار دادن داروهای موردنیاز

   ویزیت بیماران توسط پزشک بخش