English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
-->

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مدیر دفتر پرستاری  


حلیمه شیخلو   کارشناس ارشد پرستاری

 

 

سوپروایزر دفتر پرستاری : 


اعظم مصطفی لو آذر  

 

 

پمفلت های آموزشی دفترپرستاری

   دانلود : p9.pdf           حجم فایل 502 KB
   دانلود : p8.pdf           حجم فایل 475 KB
   دانلود : p6.pdf           حجم فایل 496 KB
   دانلود : p7.pdf           حجم فایل 405 KB
   دانلود : p4.pdf           حجم فایل 423 KB
   دانلود : p3.pdf           حجم فایل 463 KB
   دانلود : p2.pdf           حجم فایل 419 KB
   دانلود : p1.pdf           حجم فایل 543 KB