English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اتاق  ECT : دکتر ماه منیر حقیقی

 مسئول اتاق ECT  : حسین قدسی

تعداد کارشناس پرستاری : 1 نفر 

تعداد تخت  : 8 تخت  

 

در  بخش الکتروشوک خدمات مربوط به شوک مغزی در روزهای فرد هفته به غیراز ایام تعطیل  از ساعت8 الی 10می شود.

(یک شنبه - سه شنبه - پنج شنبه)